Số lượng visa định cư Úc được cấp từ tháng 7/2017-tháng 6/2018

Báo cáo thống kê về số lượng visa định cư Úc được cấp từ the Department of Home Affairs trong thời gian từ  ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Báo cáo thống kê số lượng visa định cư Úc được cấp từ tháng 7/2017- tháng 6/2018 - Tư vấn định cư Úc
Báo cáo thống kê số lượng visa định cư Úc được cấp từ tháng 7/2017- tháng 6/2018 – Tư vấn định cư Úc

Thống kê số lượng visa định cư Úc được cấp từ 07/2017-06/2018

Tổng số lượng visa định cư Úc được cấp trong năm: 162,417 (diện hồ sơ bảo lãnh định cư & con cái)

Trong đó:

Số lượng visa được cấp

Diện visa định cư Úc

111,099

Diện Tay nghề Úc
47,732 Diện Gia đình: bảo lãnh diện kết hôn…
3,350 Diện bảo lãnh con định cư Úc
236 Một số diện trường hợp đặc biệt khác

Ngoài ra, báo cáo thống kê cũng đề cập đến số lượng visa Úc du lịch tạm thời & số lượng hồ sơ quốc tịch Úc cho con sinh ngoài Úc được cấp trong thời gian qua:

Số lượng visa được cấp Diện visa định cư Úc
5,639,167 Visa du lịch Úc
378,292 Visa du học Úc
19,331 Quốc tịch Úc cho con công dân Úc sinh ngoài Úc

Nguồn:  Department of Home Affairs

 

Mọi thông tin cần hỗ trợ liên quan đến các hồ sơ bảo lãnh định cư Úc: visa vợ chồng Úc, visa hôn phu hôn thê Úc, đồng giới Úc, và thủ tục nhập quốc tịch Úc cho con công dân Úc sinh ngoài  nước Úc, vui lòng liên hệ:

Top Ten Immigration

Địa chỉ: 02 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên: Ms Hân 0901 330 014

Website: www.tuvandinhcu.com.vn