Thống kê số lượng visa EB5 được cấp ở Việt Nam tính đến tháng 4/2018

Tin tức EB5: Báo cáo tháng 4/2018 visa EB-5 phát hành qua lãnh sự quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh, Tình hình cấp visa EB5 2018 Việt Nam là 23 visa cho nhà đầu tư, 17 visa cho người phối ngẫu và 47 visa cho các con phụ thuộc.

 

Diễn giải:
Mã số    Loại visa EB-5
I51    Trung tâm khu vực & TEA (hồ sơ trung tâm khu vực 500.000 USD)
I52    Người phối ngẫu của nhà đầu tư I51
I53    Con nhà đầu tư I51
Thống kê các loại visa phát hành hàng tháng từng quốc gia
Link tham khảo tại đây.
Bản ký hiệu visa hoàn chỉnh từ USCIS
Link tham khảo tại đây.
Việt Nam hết hạn mức visa EB5 cho năm tài chính 2018 vào 01/05/2018, ngày tồn đọng dành cho  hồ sơ thụ lý là 22/7/2014 có ý nghĩa gì?
  • Thứ 1, đây là hạn mức visa cho năm 2018 hết chứ việc nhận và thụ lý hồ sơ I-526 không ảnh hưởng và riêng biệt và vẫn tiếp tục.
  • Thứ 2, hạn mức mỗi quốc gia là 700 visa cho mỗi năm tài chính (tháng 09/2017 đến tháng 10/2018 là năm tài chính 2018), nên sau tháng 10/2018, Việt Nam lại tiếp tục nhận hạn mức 700 visa mới.
  • Thứ 3, ngày tồn đọng ấn định 22/7/2014 là ngày ấn định để cục di trú phân phối hạn mức không dùng của các nước khác cho các nước có hồ sơ tồn đọng cần dùng (Trung Quốc, Việt Nam)
Theo Luật Nhập cư Hoa Kỳ, đối với một số loại thị thực nhập cư nhất định, mỗi quốc gia được đảm bảo 7% hạn ngạch cấp cho một loại thị thực, được gọi là giới hạn mỗi quốc gia.
Mỗi năm có 10.000 thị thực EB5 được cấp, điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư Việt Nam có được khoảng 700 thị thực. Một khi tất cả các nước đã được cấp thị thực theo nhu cầu thị thực quốc gia đó thì phần còn lại của thị thực sẽ được phân phối cho các quốc gia sử dụng hết hạn ngạch quốc gia của mình (700) và có nhu cầu cao hơn.
Vì vậy, những thị thực này sẽ được cấp cho Trung Quốc và Việt Nam. Vì thế các nhà đầu tư đang trong thời gian chờ đợi thị thực cũng nên hiểu rằng sự chậm trễ ít nhất là 6 tháng hoặc có thể dài hơn sẽ xảy ra kể từ tháng Năm 2018.

Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam qua các tháng năm tài chính 2018

Chương trình EB5 hết hạn 30/09/2018 và tăng mức yêu cầu đầu tư lên 1.350.000 USD

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua Biên bản Omnibus Appropriation gói gia hạn ngân sách chính phủ cho năm tài chính 2018, theo đó chương trình Đầu tư Nhập cư EB5 Trung tâm Vùng được gia hạn mà không có bất kỳ sự thay đổi nào cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Tuy nhiên, đầu tháng 5 vừa qua, USCIS công bố ngày ấn định dự kiến thông qua quy định thay đổi về số tiền đầu tư EB5 và qui định về TEA là tháng 8 năm 2018 trong văn kiện RIN 1615-AC07 – Chương trình hiện đại hóa chương trình đầu tư định cư EB5 trung tâm khu vực.
Nếu quy định của USCIS được thông qua vào tháng 8, các quy định mới sẽ có thể có hiệu lực vào đầu tháng 09 năm 2018. Theo đó, USCIS đề xuất tăng tăng số tiền đầu tư lên tối thiểu là 1,035,000 USD cho TEA và 1,800,000 USD đối với khu vực không phải là TEA.
Do đó nhà đầu tư tiềm năng hoặc gia đình bạn bè nhà đầu tư hiện tại nếu quan tâm định cư EB5, còn đủ thời gian để tiến hành hồ sơ với mức đầu tư thấp hiện nay là 500.000 USD và cũng không nên tiếp tục chờ đợi hay trì hoãn vì kỳ hạn mức đầu tư EB5 tăng đến 1.035.000 USD và có thể sớm hơn thời hạn 30/09/2018.
USCIS ban hành qui định mới về gia hạn tình trạng thường trú cho nhà đầu tư đang chờ phê duyệt bộ đơn chuyển đổi tình trạng I-829
Thời gian thụ lý bộ đơn xóa bỏ điều kiện Thẻ Xanh từ 2 năm sang 10 năm (I-829) hiện thống kê ở mức 25-30 tháng. Hầu như tất cả các Thẻ Xanh có điều kiện của nhà đầu tư sẽ hết hạn trước khi I-829 của họ được xét duyệt. Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư và gia đình họ muốn đi du lịch nước ngoài, làm việc hoặc gia hạn giấy phép lái xe.
Do đó, theo qui định mới USCIS sẽ tự động gia hạn 1 năm tình trạng thường trú có điều kiện cho nhà đầu định cư và những người phụ thuộc sau khi nhận được Bộ đơn I-829 hoàn chỉnh. Biên nhận hồ sơ I-829 cùng với thẻ Xanh của người nhập cư là chứng từ để người nhập cư đi lại, làm việc hoặc sử dụng cho các tình huống khác cần bằng chứng về tình trạng thường trú nhân của mình.
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn của kỳ gia hạn tự động 1 năm Thẻ Xanh này, hoặc sau khi Thẻ Xanh hết hạn, nhà đầu tư và gia đình với Bộ đơn I-829 đang chờ thụ lý có thể cần biên nhận hồ sơ I-829 của họ tới văn phòng trường USCIS gần nhất và nhận xác nhận mới cho tình trạng thường trú của họ cho mục đích du lịch, làm việc hoặc các mục đích khác.
Trong trường hợp này, viên chức di trú sẽ xác nhận tình trạng thường trú của người nhập cư và cung cấp chứng thư xác nhận liên quan. USCIS sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng thường trú nhân có điều kiện cho nhà đầu tư và gia đình cho đến khi Bộ đơn I-829 được xét duyệt.
Nguồn tin từ: BCI
Các nhà đầu tư quan tâm chi tiết các tin đầu tư EB5 cập nhật mới nhất từ USCIS cũng như nội dung chương trình đầu tư định cư sở hữu quốc tịch – EB5, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TOP TEN IMMIGRATION – THẺ XANH QUỐC TỊCH EB5

Địa chỉ: Số 02 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: Mr Thuận 0901 226 286