Các quy định về di trú của Malta đối với công dân EU và các nước khác

Kể từ khi Malta gia nhập Liên minh châu Âu (EU), các công dân thuộc các nước EU có thể vào, ở lại và cư trú làm việc hoặc tự kinh doanh ở Malta và được đối xử bình đẳng như công dân, được đem theo thân nhân đi cùng, bao gồm cả những người không thuộc các quốc gia EU.

Công dân EU và thân nhân đi cùng có thể cư trú và đi lại ở Malta trong thời gian 3 tháng mà không cần điều kiện hoặc bất kỳ thủ tục nào, và có thể kéo dài đến 6 tháng trong trường hợp có bằng chứng đang tìm việc hoặc đảm bảo có việc làm trong thời gian đó.

Công dân EU chỉ được làm việc ở Malta khi được cấp giấy phép

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho công dân EU tương đối đơn giản. Đơn xin cấp giấy phép lao động có thể được làm bởi đương đơn và phải được Giám đốc hoặc người giữ chức vụ quản lý cấp cao trong cơ sở nơi công dân EU hoặc vợ/chồng hoặc người phụ thuộc được tuyển dụng, sau đó nộp cho Cơ quan đào tạo và hỗ trợ việc làm – là cơ quan pháp nhân ở Malta về dịch vụ việc làm được thành lập theo Đạo luật Dịch vụ Việc làm và Đào tạo (Chương 343 của Luật pháp Malta). Bản sao của tài liệu du lịch hợp lệ như hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân sẽ được cung cấp cùng với đơn đăng ký nói trên cùng với lệ phí liên quan. Nếu nhân viên là vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của công dân EU thì phải cung cấp bằng chứng chứng minh.

Đầu tư định cư ở Malta Top Ten IMM
CEO Phạm Hữu Thuận cùng với các đối tác ở Malta

Khi nộp đơn, người nộp đơn sẽ được cung cấp giấy phép lao động tạm thời cho phép bắt đầu làm việc ngay lập tức. Giấy phép lao động tạm thời có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày nộp đơn cho đến khi được cấp giấy phép khác theo yêu cầu của ETC sau khi xác minh thông tin được cung cấp bởi người nộp đơn. (Lưu ý: thời gian 30 ngày đã được ETC thiết lập chỉ là thời hạn nội bộ trong cơ quan để đảm bảo rằng giấy phép được cấp trong khoảng thời gian nói trên, có nghĩa là nếu giấy phép khác không phải do ETC cấp trong vòng 30 ngày, giấy phép lao động tạm thời vẫn còn hiệu lực cho đến khi giấy phép khác được cấp. Giấy phép làm việc có giá trị trong thời gian tối đa là một năm và phải được gia hạn nếu tiếp tục làm việc sau ngày hết hạn).

Khi công dân EU có được giấy phép làm việc ở Malta, họ có quyền cư trú ở Malta, quyền này được mở rộng cho các thành viên trong gia đình ngay cả khi họ là công dân các nước không thuộc khối EU. Ngoài ra, nếu công dân EU đã cư trú hợp pháp tại Malta trong thời gian 5 năm liên tục và các thành viên trong gia đình không phải là công dân của quốc gia thuộc EU nhưng đã cư trú với họ ở Malta trong thời gian 5 năm liên tục thị họ vẫn có thể cư trú vĩnh viễn ở Malta và có được giấy chứng nhận thường trú nếu chứng minh được bằng chứng có liên quan cho Cục Hộ Tịch và Ngoại Kiều ở Malta.

Điều đáng nói là, mặc dù công dân EU được quyền tự do đi lại, Malta vẫn giữ hệ thống giấy phép lao động như trên nhằm bảo vệ quyền của công dân bất kỳ quốc gia nào làm việc ở Malta. Do đó, Malta có thể giữ lại giấy phép lao động trong trường hợp bị đe dọa hoặc gián đoạn trong thị trường lao động có tính chất khẩn cấp và đặc biệt. Cho đến nay, hạn chế duy nhất được áp dụng là đối với công dân Bulgaria và Rumani, đơn xin phải trải qua quá trình sàng lọc.

Đối với các quốc gia không thuộc khối EU

Việc nhập cảnh vào Malta của các công dân các quốc gia không thuộc khối EU – những người không phải là vợ/chồng hoặc thân nhân của Công dân EU – được quy định bởi Đạo luật Di trú (Chương 217 của Luật pháp Malta). Công dân các quốc gia không thuộc khối EU có thể được phép vào Malta trong thời gian không quá ba tháng với điều kiện là anh ấy/cô ấy, (i) giữ hộ chiếu hợp lệ (ii) giữ visa hợp lệ và (iii) nộp trước khi vào Malta, các tài liệu chứng minh mục đích của chuyến thăm theo kế hoạch.

Quy quy định của EU, công dân các quốc gia không thuộc khối EU không được làm việc hoặc tổ chức bất kỳ cuộc hẹn nào mà không có giấy phép lao động thích hợp. Tuy nhiên, đối với công dân các quốc gia không thuộc khối EU, nhân viên di trú cấp cao sẽ toàn quyền quyết định để xác định có cấp giấy phép lao động hay không. Ngoài ra, đơn xin nhất thiết phải được nộp cho ETC ít nhất 3 tháng trước khi công dân các quốc gia không thuộc khối EU bắt đầu làm việc vào ngày do công ty quy định và phải được ký bởi Giám đốc hoặc người có vị trí quản lý cấp cao trong cơ sở có liên quan.

Đơn xin giấy phép lao động – cùng với việc thanh toán lệ phí liên quan – phải được đi kèm các tài liệu sau:

 • Sơ yếu lý lịch chi tiết, chỉ rõ trình dộ giáo dục, kinh nghiệm làm việc và sử dụng lao động trước đó;
 • Bản sao của bất kỳ tài liệu chứng nhận việc làm, chứng chỉ hoặc bất kỳ bằng cấp nào khác mà người nộp đơn có;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của người nộp đơn;
 • 1 ảnh cỡ ảnh hộ chiếu;
 • Nếu nhân viên được đề xuất ở Malta, cung cấp một bản sao thị thực nhập cảnh của đương sự;
 • Giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia cư trú của người nhập cư xác nhận rằng người nộp đơn không có tiền án hình sự tại quốc gia đó;
 • Việc hoàn thành tài liệu mô tả thông tin việc làm của nhà tuyển dụng tiềm năng bao gồm các vấn đề sau:
 • Các hoạt động của công ty;
 • Tính chất đặc thù của công việc sẽ được tuyển dụng;
 • Nhiệm vụ của nhân viên;
 • Điều kiện làm việc;
 • Bằng chứng về những nỗ lực của công ty để tuyển Công dân Malta hoặc EEA/Thụy Sĩ.
Đối với công dân không thuộc EU
Một góc Malta

Giấy phép lao động đối với công dân không thuộc khối EU có giá trị 1 năm và nếu các dịch vụ của nhân viên đề xuất được yêu cầu vượt quá thời hạn nói trên, đơn xin gia hạn giấy phép lao động của đương sự phải được nộp trong thời gian 3 tháng trước khi hết hạn.

Công dân các quốc gia không thuộc khối EU sở hữu giấy phép lao động cũng sẽ có được giấy phép cư trú Malta trong khoảng thời gian giấy phép lao động được cấp, do đó giấy phép cũng phải được gia hạn hàng năm. Giấy phép cư trú ở dạng nhãn dán được dán trong hộ chiếu của chủ sở hữu.

Công dân các quốc gia không thuộc khối EU đã cư trú hợp pháp ở Malta trong thời gian 5 năm liên tục sẽ được Cục Hộ Tịch và Ngoại Kiều chấp nhận tình trạng định trú và phải cung cấp các tài liệu cần thiết cũng như đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tình trạng định trú sẽ được chứng minh bằng giấy phép cư trú với dòng chữ “Định trú – EC” được nhập bởi Cục Hộ Tịch và Ngoại Kiều.

Top Ten IMM