Làm thế nào để có được Visa Đầu tư kinh doanh vĩnh viễn tại Úc (Subclass-888)?

Subclass-888 là bước chuyển tiếp từ visa 188 cho phép thường trú nhân có thể định cư vĩnh viễn tại Úc.

Thị thực đổi mới và đầu tư (thường trú) (phân lớp 888)

Yêu cầu:

Bạn có thể có được thị thực này nếu bạn được một tiểu bang hoặc lãnh thổ hoặc chính phủ Úc đề cử; và

– Giữ thị thực đầu tư đổi mới và tạm thời (phân lớp 188) và đã đáp ứng các yêu cầu của thị thực đó trong luồng mà bạn áp dụng lần đầu tiên.

hoặc là:

– Giữ một thị thực loại đặc biệt (subclass 444) và đã đáp ứng các yêu cầu của dòng đổi mới kinh doanh.

Tính năng, đặc điểm:

Visa này cho phép bạn:

– Tiếp tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc (luồng đổi mới kinh doanh)

– Tiếp tục hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc (luồng đầu tư, luồng đầu tư trọng yếu và luồng đầu tư cao cấp).

Thị thực đổi mới và đầu tư (thường trú) (phân lớp 888)

Thị thực phụ Visa 888 – đổi mới và đầu tư kinh doanh (vĩnh viễn)

Đây là thị thực vĩnh viễn cho phép bạn định cư vĩnh viễn tại Úc.

Thị thực lớp 888 có 2 luồng đủ điều kiện:

– Luồng đổi mới kinh doanh.

– Luồng nhà đầu tư.

Tiêu chí chung cho cả hai luồng đủ điều kiện:

– Đã có thị thực đầu tư đổi mới và tạm thời.

– Đã đáp ứng các yêu cầu của visa đó (bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với luồng mà bạn đã áp dụng lần đầu).

– Được đề cử bởi chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ.

Tiêu chí Dòng đổi mới kinh doanh – Visa 888
Hoạt động kinh doanh Bằng chứng về kinh doanh đủ điều kiện liên tục ít nhất 2 năm và cam kết tiếp tục hoạt động kinh doanh của bạn tại Úc.
Quyền sở hữu Quyền sở hữu liên tục trong một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp chính trong suốt thời gian ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn (xem Visa 188 để biết thêm chi tiết).

Quyền sở hữu của người nộp đơn xin thị thực có kinh nghiệm kinh doanh trước đó hoặc người có thị thực có thể không đủ điều kiện để đăng ký.

Vai trò quản lý Trong 2 năm trước đó đã duy trì sự tham gia trực tiếp và liên tục trong quản lý kinh doanh cấp cao, và đã đưa ra quyết định ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể và hướng phát triển của doanh nghiệp.
Doanh thu hàng năm Ít nhất 300.000 AUD trong 12 tháng trước khi nộp đơn.
Người nộp đơn phải đáp ứng hai trong số 3 tiêu chí sau:
1. Tài sản doanh nghiệp thuần tại Úc Ít nhất 200.000 AUD trong suốt 12 tháng ngay trước khi nộp đơn.
2. Số lượng nhân viên Ít nhất là 2 nhân viên toàn thời gian trong kinh doanh là công dân Úc, người mang hộ chiếu PR (quốc tịch Úc) hoặc NZ (New Zealand), và không phải là thành viên trong gia đình.
3. Tổng tài sản ròng tại Úc Ít nhất 600.000 AUD trong suốt 12 tháng kết thúc ngay lập tức trước khi nộp đơn đăng ký.
Bằng chứng tuân thủ Luật thuế Úc Phải chứng minh rằng mỗi doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp (Australian Business Number – ABN) và tất cả bản tường trình hoạt động kinh doanh (Business Activity Statement – BAS) đều được nộp trong thời gian 2 năm trong kinh doanh.
Sự hiện diện tại Úc Ít nhất tổng cộng 12 tháng trong 2 năm trước đó tại Úc ngay trước khi nộp đơn với tư cách là người nắm giữ Visa 188 người theo Luồng Đổi mới Kinh doanh hoặc Luồng Đầu tư mở rộng.
Nền tảng kinh doanh Không có hồ sơ tham gia vào các hoạt động nói chung không được chấp nhận ở Úc.
Visa đủ điều kiện Phải có thị thực Đổi mới Doanh nghiệp tại thời điểm nộp đơn.
Tiêu chí Dòng đầu tư – visa 888
Đầu tư được chỉ định Bằng chứng bạn đã nắm giữ một khoản đầu tư được chỉ định là 1,5 triệu AUD trong 4 năm.
Hồ sơ kinh doanh hoặc đầu tư Cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư của bạn tại Úc. Ví dụ như một bản tóm tắt của bất kỳ hoạt động nào được thực hiện tại Úc ngoài việc tổ chức đầu tư được chỉ định cho đến ngày hiện tại và bao gồm các kế hoạch tương lai.
Yêu cầu cư trú & visa đủ điều kiện

Bạn phải sống ở Úc với tư cách là một người nắm giữ Visa 188 theo Dòng nhà đầu tư với tổng số ít nhất 2 trong 4 năm ngay trước khi nộp Visa 888 của bạn. Thời gian 2 năm ở Úc không cần phải liên tục.

Việc không đáp ứng tiêu chí này có thể dẫn đến việc đơn đăng ký của bạn bị từ chối bất kể hiệu suất doanh nghiệp của bạn.

Thị thực đổi mới và đầu tư (thường trú) (phân lớp 888) - 1

Các luồng đủ điều kiện khác của Visa 188:

Đổi mới kinh doanh – Visa 188A:

– Cho các chủ doanh nghiệp đang tìm cách thiết lập hoạt động kinh doanh tại Úc.

Nhà đầu tư- Visa 188B:

– Cho những người sẵn sàng đầu tư 1,5 triệu AUD vào trái phiếu của chính phủ hoặc Lãnh thổ Úc.

Nhà đầu tư trọng yếu- Visa 188C:

– Cho những người sẵn sàng đầu tư 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư được cho phép tại Úc.

Nhà đầu tư cao cấp- Visa 188D:

– Cho những người có số tiền đáng kể sẵn sàng đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư cao cấp được cho phép tại Úc.

Doanh nhân tài năngVisa 132:

– Cho những người có thỏa thuận tài trợ từ bên thứ ba ít nhất 200.000 AUD để thực hiện hoạt động kinh doanh.

* Lưu ý rằng việc di chuyển doanh nghiệp có thể cực kỳ phức tạp và bạn phải xác định xem mình có đủ điều kiện có thể hoàn tất các thủ tục và có gặp phải khó khăn hay không? Do đó, cạc tốt nhất là bạn nên tìm cho mình một nhà tư vấn chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và Top Ten IMM của chúng tôi sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu đó cho bạn.

Top Ten IMM