Chương trình định cư Antigua và Barbuda theo diện Đầu tư bất động sản

Một trong những lựa chọn để có được quyền công dân Antigua và Barbuda bằng cách đầu tư vào các dự án được phê duyệt từ chính phủ, các dự án này bao gồm các bất động sản như biệt thự, khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Người nộp đơn có thể đầu tư vào một tài sản giá trị 400.000 USD hoặc có thể chia sẻ khoản đầu tư với đối tác thứ hai mỗi bên là 200.000 USD.

Điều kiện và yêu cầu

Có một số yêu cầu cần được đáp ứng để đủ điều kiện nhận Quốc tịch Antigua và Barbuda theo Chương trình Đầu tư Bất động sản. Người nộp đơn phải:

– Trên 18 tuổi và vợ/chồng của họ phải trên 18 tuổi.

– Không có tiền án tiền sự.

– Chứng minh sở hữu số tiền đầu tư cần thiết.

– Không phải chịu một cảnh báo được đưa ra cho các mục đích từ chối nhập cảnh vào không gian lãnh thổ của các quốc gia mà Antigua và Barbuda đã ký một thỏa thuận về vấn đề này.

Chương trình định cư Antigua và Barbuda theo diện Đầu tư bất động sản

* Các điều khoản và điều kiện khác được áp dụng

– Người phối ngẫu, không yêu cầu về độ tuổi.

– Tất cả trẻ em dưới 18 tuổi.

– Trẻ em trong độ tuổi từ 18 đến 30, nếu chưa lập gia đình và đăng ký học toàn thời gian.

– Người phụ thuộc người lớn trẻ em bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần và người phụ thuộc vào người nộp đơn chính.

– Cha mẹ phụ thuộc hoặc ông bà (của người nộp đơn chính hoặc người phối ngẫu) trên 65 tuổi sống cùng và được hỗ trợ đầy đủ bởi người nộp đơn chính.

Chi phí của Chương trình theo diện Đầu tư bất động sản

Đầu tư cá nhân (một gia đình) cho một bất động sản được chính phủ phê duyệt chính thức với giá trị ít nhất 400.000 USD hoặc;

Chia sẻ đầu tư (hai gia đình) cho một bất động sản được phê duyệt chính thức với giá trị ít nhất 200.000 USD lợi tức đầu tư vào Bất động sản sau 5 năm mua tài sản.

Phí chính phủ:

Một gia đình bốn người với người nộp đơn chính và người phối ngẫu của họ: 50.000 USD.

Bất kỳ ứng viên bổ sung: 15.000 USD.

Phí nhân thân phụ thuộc:

Người nộp đơn chính: 7.500 USD.

Người phối ngẫu của người nộp đơn chính: 7.500 USD.

Bất kỳ ứng viên bổ sung nào từ 12 đến 17 tuổi: 2.000 USD.

Bất kỳ ứng viên bổ sung nào từ 18 tuổi trở lên: 4.000 USD.

Lệ phí hộ chiếu:

Mỗi người đăng ký: USD $ 300

Đến với Top Ten IMM, các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị và giải thích tất cả những điều quan trọng thông tin và chi phí liên quan đến hộ chiếu Antigua và Barbuda.

Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách tốt nhất dựa trên các thủ tục của chính phủ Antigua và Barbuda.

Top Ten IMM