Các thủ tục cơ bản khi lựa chọn đầu tư bất động sản ở Antigua & Barbuda

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch theo lựa chọn bất động sản, chính phủ yêu cầu người nộp đơn đầu tư vào bất động sản được chỉ định, được phê duyệt chính thức với giá trị ít nhất 400.000 USD cộng với việc thanh toán phí xử lý của chính phủ và phí thẩm định.

Đối với một người nộp đơn, hoặc một gia đình từ 4 người trở xuống

– Phí xử lý: 50.000 USD.

Dành cho gia đình từ 5 người trở lên

– Thêm 15.000 USD cho mỗi người phụ thuộc bổ sung.

Các thủ tục cơ bản khi lựa chọn đầu tư bất động sản ở Antigua & Barbuda

Hiện tại, chính phủ Antigua & Barbuda cho phép các bên liên quan có thể thực hiện đầu tư chung, với mỗi ứng viên đầu tư tối thiểu 200.000 USD.

Ngoài ra, hai hoặc nhiều ứng viên đã thực hiện thỏa thuận mua bán ràng buộc có thể cùng nộp đơn xin quyền công dân bằng cách đầu tư với điều kiện mỗi ứng viên đóng góp khoản đầu tư tối thiểu 400.000 USD.

Quyền sở hữu bất động sản được cho phép thông qua một công ty phi lợi nhuận với điều kiện công ty đã phát hành tất cả các cổ phần được ủy quyền cho người nộp đơn, được thành lập theo luật của Antigua và Barbuda.

Vì thủ tục đăng ký theo tùy chọn này liên quan đến việc mua bất động sản, điều này có thể kéo dài thời gian xử lý tùy thuộc vào tài sản mà bạn mua. Bất động sản không thể được bán lại cho đến 5 năm sau khi mua, trừ khi mua một bất động sản thay thế chính thức được phê duyệt bởi chính phủ Antigua & Barbuda.

Đơn xin cấp quyền công dân bằng cách đầu tư theo lựa chọn đầu tư bất động sản có thể được nộp cho CIU – (The Citizenship by Investment Unit) khi hợp đồng mua bán đã được ký với nhà phát triển dự án được phê duyệt.

Các thủ tục cơ bản khi lựa chọn đầu tư bất động sản ở Antigua & Barbuda-1

Sau khi nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán các khoản phí thẩm định và 10% phí xử lý của chính phủ. Khi nhận được thư chấp thuận, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán số dư phí xử lý của chính phủ và tất cả các khoản tiền do nhà phát triển theo thỏa thuận mua bán để cho phép đăng ký tên của bạn và cho phép thực hiện đề xuất thực đầu tư bất động sản theo các hướng dẫn được thiết lập bởi CIU.

Giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp cho cả người nộp đơn chính và các thành viên gia đình, đương đơn sẽ cần phải nộp cho văn phòng hộ chiếu cùng với đơn đăng ký của mình và bất kỳ tài liệu đi kèm nào.

Đại lý/đại diện ủy quyền của bạn sẽ thông báo ngày bạn phải đến Đại sứ quán, Cao ủy hoặc Văn phòng lãnh sự của Antigua & Barbuda để lấy hộ chiếu và tuyên thệ hoặc cam kết những hành động của mình không được gây ảnh hưởng đến Antigua & Barbuda.

Top Ten IMM