Làm thế nào để chuyển từ visa 188 sang visa/subclass 888 Úc?

Visa 188 Úc là một thị thực tạm trú mà chính phủ Úc hy vọng rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp Úc để thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của Úc, có giá trị đến 4 năm. Có 4 loại visa 188 cơ bản như: visa kinh doanh đổi mới (188A), visa đầu tư bảo lãnh (188B), visa đầu tư trọng yếu (188C), visa đầu tư mở rộng (188D). Visa 188 là bước đầu tiên để có được visa thường trú đầu tư và kinh doanh đổi mới (888) của Úc.

Đặc điểm của dòng kinh doanh đổi mới – 188A

Visa 188A chủ yếu dành cho các chủ sở hữu và cổ đông vừa và nhỏ. Visa 188A của Úc có thời hạn trong vòng 4 năm và là bước đầu tiên để có được visa thường trú 888. Sau khi người nộp đơn nhận được visa, họ có thể bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp ở Úc. Vợ/chồng và con dưới 23 tuổi của đương đơn có thể bảo lãnh sang Úc.

Yêu cầu của visa 188A

– Dưới 55 tuổi (người nộp đơn chính)

– Kinh nghiệm thành công của người nộp đơn liên quan trực tiếp đến việc quản lý doanh nghiệp.

– Giá trị tài sản và doanh nghiệp tối thiểu 800.000 AUD

– Có ít nhất 30% doanh thu hàng năm của cổ đông và công ty không dưới 500.000 AUD, có thể sử dụng tối đa 2 công ty trong trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng dưới 500.000 AUD. Nếu doanh thu hàng năm của công ty dưới 400.000 AUD, phải nắm giữ 51% cổ đông và nắm giữ 30% cổ đông nếu vượt quá 400.000 AUD.

Lợi thế của visa 188A

– Thời gian xử lý ngắn: Thủ tục nhập cư thường mất nhiều thời gian, một số quốc gia thậm chí cần vài năm, nhưng Úc thì ngắn hơn. Thời gian xử lý visa là khoảng 6-9 tháng.

– Không có yêu cầu về ngôn ngữ và giáo dục: Không có bất kỳ yêu cầu nào về giáo dục và kỹ năng ngôn ngữ của ứng viên, chỉ cần tương ứng với các yêu cầu đầu tư.

– Đầu tư linh hoạt và số tiền thấp: Chỉ cần đầu tư 400.000 AUD.

– Miễn visa du lịch đến hơn 100 quốc gia: Sau khi áp dụng thành công đơn xin nhập cư đầu tư, có thể ra vào rất nhiều quốc gia, cả hoạt động du lịch và thương mại.

– Một người nộp đơn – cả gia đình nhập cư: Vợ/chồng và con cái chưa lập gia đình của người nộp đơn có thể được bảo vào Úc với người nộp đơn chính, giáo dục miễn phí cho học sinh trung học.

– Có thể nộp đơn xin thường trú sau 2 năm nếu đáp ứng được các điều kiện quy định.

Quá trình của visa 188A

– Đánh giá sơ bộ

– Ký hợp đồng & thỏa thuận

– Gửi Thư bày tỏ nguyện vọng Úc (Express of Interest – EOI)

– Áp dụng cho bảo lãnh liên bang

– Nhận lời mời từ người nhập cư

– Kiểm tra & điều tra tài chính

– Đăng ký nhập cư

– Khám sức khỏe và tiến hành điều tra.

– Phê duyệt visa 188A

– Di chuyển đến Úc, thành lập doanh nghiệp và quản lý trong 2 năm

– Nhận PR (Thường trú nhân – Permanent Resident)

Visa thường trú đầu tư và kinh doanh đổi mới (subclass 888)

Sau 2 năm giữ visa 188 và đáp ứng với một yêu cầu nhất định, đương đơn có thể nộp đơn xin visa thường trú đầu tư và kinh doanh đổi mới (subclass 888).

 Quyền lợi của visa 888 Úc

– Không có thời gian cư trú hợp lệ và có thể xuất nhập cảnh không giới hạn vào Úc bất cứ lúc nào.

– Có thể sống và làm việc tại bất kỳ bang nào ở Úc.

– Được tham gia bảo hiểm y tế Medicare tại Úc.

– Có thể nộp đơn xin quốc tịch Úc sau khi đáp ứng với một yêu cầu nhất định.

– Người phối ngẫu của người nộp đơn có thể có một công việc toàn thời gian ở Úc và con cái nhận được sự giáo dục tốt nhất của Úc.

– Có thể bảo lãnh người thân trở thành thường trú nhân.

Yêu cầu của subclass 888

Năm trước khi nộp đơn xin thường trú, doanh thu hàng năm của doanh nghiệp không dưới 300.000 AUD.

– Có 2 năm hồ sơ thuế Úc.

– 2 năm trước khi nộp đơn xin thường trú, người nộp đơn phải cư trú tại Úc ít nhất 1 năm.

Đáp ứng được ít nhất 2/3 các yêu cầu này:

– Năm trước khi nộp đơn xin thường trú, một hoặc hai tài sản ròng kinh doanh không dưới 200.000 AUD.

– Năm trước khi nộp đơn xin thường trú, một hoặc hai doanh nghiệp bao gồm cả tài sản ròng cá nhân không dưới 600.000 AUD.

– Năm trước khi nộp đơn xin thường trú, sử dụng ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian từ địa phương.

Yêu cầu bổ sung để chuyển từ visa 188 thành visa 888

Người nộp đơn phải có khả năng chứng minh rằng mình đáp ứng một yêu cầu tài chính nhất định trong quá trình kinh doanh.

2 năm trước khi nộp đơn, ứng viên phải có hoạt động kinh doanh chính tại Úc với quyền của chủ sở hữu bao gồm quyền quản lý trực tiếp.

Trong vòng 1 năm trước khi nộp đơn, ứng viên phải đáp ứng ít nhất 1/3 yêu cầu của chủ doanh nghiệp:

Đối với công ty có doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD, phải nắm giữ ít nhất 51% cổ đông.

Đối với công ty doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đã vượt quá 400.000 AUD, phải nắm giữ ít nhất 30% cổ đông.

Đối với công ty niêm yết thị trường, phải nắm giữ ít nhất 10% cổ đông.

Mã doanh nghiệp là cần thiết cho mỗi doanh nghiệp chính.

Gửi báo cáo về hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế Úc 2 năm trước khi nộp đơn.

Quyền sở hữu của doanh nghiệp chính không được chuyển nhượng bởi người nộp đơn hoặc chủ sở hữu visa 888, 890, 891, 892, 893, trừ khi người nộp đơn và bên chuyển nhượng cùng nắm giữ doanh nghiệp chính trong ít nhất một năm trước khi nộp đơn.

Top Ten IMM