Visa 188B – Visa đầu tư bảo lãnh

Visa đầu tư bảo lãnh Úc (Visa 188B) thuộc chương trình Kinh doanh đổi mới và Đầu tư (Business Innovation & Investment Programme) tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có thể định cư và phát triển sự nghiệp tại Úc.

Đây là một chương trình được chính phủ Úc bảo đảm với độ rủi ro thấp và không cần phải mở rộng đầu tư kinh doanh như Visa 188A. Chương trình này cho phép vợ hoặc chồng cùng con cái dưới 23 tuổi của nhà đầu tư được cấp thẻ thường trú nhân tại Úc. Sau khi hết thời hạn Visa 188B trong khoảng thời gian 4 năm 3 tháng, đương đơn có thể nộp đơn xin Visa 888 để được thường trú vĩnh viễn.

Quyền lợi của Visa 188B

– Được cùng gia đình đến sinh sống, tự do đi lại, làm việc và học tập tại Úc trong thời gian chờ cấp Visa.

– Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của một thường trú nhân Úc, trong thời gian chời xét duyệt Visa, đương đơn có thể nộp đơn xin Visa thường trú 888 và có cơ thể trở thành công dân chính thức của Úc.

– Sau thời gian định cư tại Úc, đương đơn được quyền xin bảo lãnh thân nhân theo các điều kiện quy định và con cái được hưởng các quyền lợi về học tập tại Úc, cụ thể là được hưởng học phí từ lớp 1 cho đến lớp 12 tại các trường công lập.

Những điều kiện cần để có được Visa 188B

Để được xem xét nhập quốc tịch Úc, đương đơn cùng gia đình phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

– Đương đơn phải dưới 55 tuổi đạt tối thiểu 65 điểm trong thang điểm di trú của Úc.

– Đương đơn phải được đề cử của chính quyền tiểu bang nơi cư trú hoặc vùng lãnh thổ Úc và nhận được thư mời nộp Visa.

– Đương đơn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.

– Có giá trị tài sản và doanh nghiệp (bao gồm cả vốn đầu tư) từ 2.25 triệu đô Úc (AUD) trở lên.

– Sau khi được cấp Visa, đương đơn phải đầu tư ít nhất 1.5 triệu UAD Úc vào tiểu bang mà mình định cư hoặc vùng lãnh thổ thuộc Úc và duy trì vốn đầu tư đó trong vòng 4 năm, sau khoảng thời gian này, đương đơn có quyền rút lại 100% vốn ban đầu.

Các quy trình của Top Ten IMM để giúp khách hàng có được Visa 188B

Cũng giống như Visa 188A, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ visa 188B của khách hàng vào chính quyền tiểu bang và Bộ Di trú Úc. Và để quá trình xét duyệt diễn ra nhanh hơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa quý khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục về hồ sơ một cách chuyên nghiệp, gọn gàng, mạch lạc.

Sau khi được chính quyền tiểu bang phê duyệt, chúng tôi sẽ tiếp tục nộp hồ sơ vào Bộ Di trú Úc. Thời gian chờ xét duyệt khoảng từ 15 đến 17 tháng, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng quý khách để hỗ trợ các vấn đề về đầu tư tại Úc theo quy định của chính phủ Úc. Và chúng tôi cam kết sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng và cùng họ đồng hành trên con đường phát triển sự nghiệp đầu tư kinh doanh tại Úc.

Top Ten IMM