Tổng quan về chương trình Visa Đổi mới kinh doanh và đầu tư ở Úc

Úc cung cấp một loạt các lựa chọn cho những người nhập cư quan tâm thị thực đầu tư và đổi mới kinh doanh của mình (Phân lớp 188). Tách thành hai giai đoạn — đầu tiên tạm thời và sau đó vĩnh viễn — visa này cho phép các nhà đầu tư sẵn sàng đóng góp cho nền kinh tế Úc khi đến sinh sống, làm việc tại quốc gia này.

Thị thực được chia thành 5 dòng: Đổi mới kinh doanh, Nhà đầu tư, Nhà đầu tư đáng kể, Nhà đầu tư cao cấp và Doanh nhân tài năng. Để đủ điều kiện, các nhà đầu tư quan tâm có thể phát triển và quản lý doanh nghiệp tại Úc, đầu tư ít nhất là 1,5 triệu AUD (Visa 188B), đầu tư ít nhất 5 triệu AUD (Nhà đầu tư đáng kể – Visa 188C) hoặc đầu tư ít nhất 15 triệu AUD (Nhà đầu tư cao cấp – Visa 188D). Các mức đầu tư khác nhau đòi hỏi mức độ kinh nghiệm kinh doanh cũng như cung cấp các lợi ích khác nhau. Và tất cả đều phải được đề cử bởi một tiểu bang, vùng lãnh thổ Úc.

Thị thực này ban đầu cấp cho các nhà đầu tư tạm trú, cho phép họ điều hành một doanh nghiệp hoặc đầu tư, du lịch trong và ngoài nước, và mang các thành viên gia đình đủ điều kiện đến Úc. Thị thực tạm thời có hiệu lực trong 4 năm và 3 tháng, và các nhà đầu tư có thể nộp đơn xin thường trú tại các thời điểm khác nhau trong suốt thời gian đó tùy theo dòng đầu tư của họ. Thị thực tạm thời cũng có thể được gia hạn tùy theo dòng đầu tư.

Úc cũng cung cấp Visa Kinh doanh tài năng 132 và thị thực loại 888, có thể được mua sau khi có thị thực loại 188. Cả hai thị thực đều là vĩnh viễn, không có giới hạn về thời gian lưu trú.

Thị thực tài năng kinh doanh có hai luồng: Dòng lịch sử kinh doanh đáng kể và luồng doanh nhân đầu tư mạo hiểm. Luồng lịch sử kinh doanh đáng kể dành cho các chủ doanh nghiệp cấp cao hoặc các chủ sở hữu một phần, những người muốn kinh doanh tại Úc. Dòng doanh nhân đầu tư mạo hiểm dành cho các nhà đầu tư có nguồn vốn đầu tư mạo hiểm từ một thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp liên doanh Úc (Australian Venture Capital Association Limited – AVCAL).

đầu tư định cư Úc Visa 188

Các nhà đầu tư muốn Visa Kinh doanh tài năng cấp 1 phải được cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử, được mời nộp đơn xin thị thực và có tài sản 1,5 triệu AUD và doanh thu 3 triệu AUD thông qua luồng Lịch sử Kinh doanh đáng kể hoặc có kinh phí ít nhất là 1 triệu AUD từ một công ty đầu tư mạo hiểm của Úc (dòng doanh nhân đầu tư mạo hiểm).

Thị thực Subclass 888 là bước tiếp theo cho những người có thị thực Subclass 188 có kế hoạch tiếp tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc thông qua các nhà đầu tư, nhà đầu tư quan trọng, nhà đầu tư cao cấp và doanh nhân tài năng.

Thị thực này cho phép người có visa làm việc và học tập tại Úc và ở lại trong nước vô thời hạn, ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe của Úc, nộp đơn xin quốc tịch Úc và tài trợ cho người thân đủ điều kiện thường trú.

Lịch sử và thống kê

Visa Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư Úc (Visa 188) ban đầu được thành lập để khuyến khích đầu tư vào nền kinh tế Úc. Lựa chọn đầu tư đáng kể được khởi xướng vào năm 2012, và tùy chọn Nhà đầu tư cao cấp được khởi động vào năm 2015. Việc ra mắt tùy chọn cao cấp kèm theo các cải cách bổ sung cho luồng nhà đầu tư quan trọng, hạn chế các loại đầu tư đủ điều kiện và khuyến khích đầu tư mạo hiểm vì chính phủ Úc lo ngại rằng việc đầu tư vào khu dân cư sẽ làm tăng giá bất động sản ở Úc và chương trình sẽ không mang lại đủ lợi ích kinh tế đáng kể cho đất nước.

Chương trình được quản lý bởi Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP). Tính đến tháng 5/2017, Úc đã cấp 1.824 Thị thực đầu tư đáng kể (SIV), ngoài thị thực ở các luồng khác. Trong suốt lịch sử chương trình, hơn 90% SIV đã được cấp cho các công dân Trung Quốc và Hồng Kông.

Điều kiện và yêu cầu

Các luồng theo Visa Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư dành cho các nhà đầu tư từ 55 tuổi trở xuống có giá trị thực đáng kể và yêu cầu một số mức độ kinh nghiệm kinh doanh, tùy thuộc vào loại. Để đăng ký chương trình trong bất kỳ luồng nào, nhà đầu tư phải được một tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc hoặc chính phủ Úc đề cử và phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và thân nhân. Mỗi luồng có các yêu cầu và yêu cầu bổ sung khác nhau. Đối với các nhà đầu tư trên 55 tuổi, một thị thực riêng biệt có sẵn cung cấp một nơi cư trú tạm thời (thời hạn 4 năm) nhưng không được xét thường trú nhân vĩnh viễn.

Visa Kinh doanh đổi mới (188A)

Để xin thị thực theo luồng này, nhà đầu tư phải phát triển một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tại Úc và phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Dưới 55 tuổi và đạt được 65 điểm trong bài kiểm tra điểm nhập cư.

– Có một sự nghiệp kinh doanh thành công, bao gồm quyền sở hữu trước đó trong một doanh nghiệp trong 4 năm trước đó.

– Có ít nhất 800.000 AUD trong việc kinh doanh hợp pháp hoặc tài sản cá nhân có thể chuyển đến Úc đầu tư trong vòng 2 năm phê duyệt visa.

– Có lợi ích đáng kể về quyền sở hữu đối với doanh nghiệp được đề cử trong đơn đăng ký dựa trên hai trong số bốn năm tài chính ngay trước khi họ được mời đăng ký và:

+ Đã có quyền sở hữu trong một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp được thành lập có doanh thu tối thiểu 500.000 AUD trong mỗi năm đó.

+ Tiền lãi được xác định như sau: 51%, nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD mỗi năm; 30%, nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD trở lên mỗi năm; 10%, nếu doanh nghiệp là một công ty được niêm yết công khai.

Nhà đầu tư bảo lãnh (Visa 188B)

Dòng nhà đầu tư này yêu cầu đầu tư ít nhất là 1,5 triệu AUD trong các chứng khoán của chính phủ ở một tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc, được duy trì trong ít nhất 4 năm. Ngoài yêu cầu đầu tư, đương đơn cũng phải:

– Dưới 55 tuổi.

– Điểm tổng cộng 65 điểm trong bài kiểm tra điểm nhập cư;

– Chứng minh một hồ sơ kinh doanh hoặc đầu tư thành công.

– Có kinh nghiệm quản lý đầu tư, bao gồm kinh nghiệm quản lý trực tiếp với doanh nghiệp hoặc đầu tư.

– Cam kết duy trì hoạt động đầu tư với tư cách là một công dân Úc và có ý định cư trú trong tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ trong ít nhất 2 năm.

– Đương đơn phải trực tiếp quản lý một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn hoặc đối tác hoặc cả hai có ít nhất 10% quyền sở hữu hoặc đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD và duy trì khoảng đầu tư đó trong vòng 4 năm.

– Ngoài ra, các nhà đầu tư cần phải có ít nhất 2,5 triệu AUD tài sản hợp pháp và có thể chuyển đến Úc trong vòng 2 năm trong thời gian phê duyệt visa. Tất cả tiền thu được từ hoạt động đầu tư tại Úc phải chịu thuế theo luật pháp Úc.

Nhà đầu tư đáng kể (Visa 188C)

Dòng nhà đầu tư đáng kể đòi hỏi đầu tư ít nhất 5 triệu AUD trải rộng trên các danh mục đủ điều kiện và phải được duy trì trong 4 năm. Việc đầu tư phải được chia như sau:

– 500.000 UAD trở lên trong vốn mạo hiểm và các quỹ cổ phần tư nhân tăng trưởng.

– Ít nhất 1,5 triệu AUD trong các quỹ được quản lý được phê duyệt đầu tư vào các công ty mới nổi được liệt kê trên Sở giao dịch chứng khoán Úc.

– Có một khoản đầu tư cân bằng tối thiểu 3 triệu AUD trong các quỹ được quản lý có thể đầu tư vào một loạt tài sản, bao gồm các công ty niêm yết chứng khoán Úc (ASX), trái phiếu doanh nghiệp Úc hoặc các khoản thu, khoản tiền và bất động sản thương mại.

– Ngoài các yêu cầu đầu tư, nhà đầu tư nên cam kết cư trú trong tiểu bang hoặc lãnh thổ đầu tư của họ và tiếp tục hoạt động đầu tư sau khi tiến hành từ thị thực tạm thời. Các nhà đầu tư phải cư trú tại Úc ít nhất 40 ngày mỗi năm trong khi vẫn giữ thị thực tạm thời. Tất cả tiền thu được từ hoạt động đầu tư tại Úc phải chịu thuế theo luật pháp Úc.

Nhà đầu tư cao cấp (Visa 188D)

Giống như dòng nhà đầu tư đáng kể, dòng đầu tư cao cấp dựa vào lượng đầu tư hơn là kỹ năng kinh doanh của người nộp đơn. Để hội đủ điều kiện theo luồng này, các nhà đầu tư phải được chính phủ Úc đề cử. Nếu được chính phủ mời, luồng này yêu cầu đầu tư ít nhất 15 triệu AUD cho các loại, bao gồm trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp, đóng góp từ thiện, và bất động sản (không bao gồm dân cư).

Không có yêu cầu về cư trú đối với người có thị thực và Nhà đầu tư cao cấp có thể nộp đơn xin thường trú trong một năm. Tất cả tiền thu được từ hoạt động đầu tư tại Úc phải chịu thuế theo luật pháp Úc.

Nhà đầu tư tài năng (Visa 132)

Loại hình thị thực này được chia thành 2 loại: Visa 132A và 132B

Visa 132A

Để được cấp thị thực 132A, nhà đầu tư phải dưới 55 tuổi và phải có tổng tài sản ròng tối thiểu là 400.000 đô la vì quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện ít nhất 2 trong số 4 năm tài chính trước khi được mời đăng ký.

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện là một công ty niêm yết công khai, nhà đầu tư phải sở hữu cổ phần ít nhất 10% tổng số vốn đã phát hành.

Quyền sở hữu phải là:

– 51% doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD mỗi năm.

– 30% doanh nghiệp có doanh thu hơn 400.000 AUD mỗi năm.

– 10 phần trăm của một công ty niêm yết công khai.

Visa 132B

Các nhà đầu tư trong luồng này phải dưới 55 tuổi, thực hiện hoặc có kế hoạch kinh doanh có giá trị, đầy hứa hẹn tại Úc và có ý định nghiêm túc trong hoạt động này.

Một hoạt động kinh doanh tuân thủ liên quan đến một ý tưởng sáng tạo sẽ dẫn đến thương mại hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc sự phát triển của một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tại Úc.

Các nhà đầu tư trong doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm đầu tư mạo hiểm phải có ít nhất 1 triệu đô la tài trợ từ một công ty đầu tư mạo hiểm của Úc thuộc Hiệp hội vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm Úc. Các quỹ phải dành cho khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh của một ý tưởng kinh doanh có giá trị, đầy hứa hẹn. Và hoạt động này không được liên quan đến bất động sản nhà ở, thuê lao động, mua một doanh nghiệp hiện có hoặc nhượng quyền thương mại tại Úc.

Áp dụng và đổi mới

Các nhà đầu tư trước tiên phải gửi một đơn xin thị thực trực tuyến (Expression of Interest – EOI), cho biết luồng mà họ muốn áp dụng và tiểu bang hoặc lãnh thổ nào họ muốn đầu tư. Mỗi tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể yêu cầu thông tin khác nhau từ người nộp đơn. Sau đó, pháp nhân được chỉ định sẽ xem xét thông tin của người nộp đơn và đưa ra lời mời đến các ứng cử viên đủ điều kiện. Nhà đầu tư cao cấp không thể nộp EOIs và phải được chính phủ Úc đề cử.

Visa 188A, 188B

Nếu được đề cử, nhà đầu tư sẽ nhận được thư mời kèm theo hướng dẫn đăng ký. Ứng viên sẽ cần phải cung cấp các tài liệu khác nhau tùy thuộc vào dòng đầu tư của họ, nhưng tất cả các ứng viên phải nộp tài liệu nhận dạng, tài liệu sức khỏe, nhân thân, và bằng chứng biết nói tiếng Anh. Người nộp đơn có thể nộp đơn từ trong hoặc ngoài nước Úc, bằng cách nộp đơn trực tuyến và gửi tài liệu đến văn phòng hỗ trợ được ghi trong thư mời của họ.

Sau khi nộp đơn, các nhà đầu tư có thể sẽ đợi khoảng 9 tháng để nhận được quyết định. Trước khi được cấp thị thực, người nộp đơn sẽ được yêu cầu bằng văn bản để thực hiện đầu tư đủ điều kiện của họ và sẽ được hướng dẫn về cách thức đầu tư.

Visa Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư Úc diện 188 ban đầu có giá trị trong 4 năm và 3 tháng và có thể được gia hạn thêm một lần trong 2 năm nữa nếu đáp ứng các yêu cầu của từ chính phủ Úc.

Các nhà đầu tư có thể nộp đơn xin thị thực vĩnh viễn tùy thuộc vào dòng đầu tư của mình, miễn là đã đáp ứng các yêu cầu đầu tư. Người có thị thực đổi mới kinh doanh có thể nộp đơn xin thường trú nếu họ đã giữ thị thực tạm thời ít nhất 1 năm trong 2 năm trước khi nộp đơn xin thường trú và nếu họ đáp ứng các yêu cầu kinh doanh nhất định. Chủ sở hữu thị thực đầu tư có thể đăng ký sau 4 năm và các Nhà đầu tư đáng kể có thể áp dụng tương tự sau 4 năm nhưng cũng phải đáp ứng các yêu cầu về cư trú được mô tả ở trên. Nhà đầu tư cao cấp có thể đăng ký sau 1 năm giữ visa tạm thời.

Người nộp đơn có thể ước tính chi phí của đơn xin thị thực của họ bằng cách sử dụng máy tính trên trang web của Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc.

Người nộp đơn có thể tự chuẩn bị đơn và tài liệu, hoặc thông qua các nhà tư vấn chuyên nghiệp tại Úc. Ứng viên được khuyến khích tìm kiếm luật sư đủ kinh nghiệm quen thuộc với chương trình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Hơn nữa, các công ty dịch vụ tư vấn định cư có thể hướng dẫn các nhà đầu tư về chương trình, quy trình đăng ký một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và Top Ten IMM của chúng tôi là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này.

Top Ten IMM