Thống kê số liệu: Gần 40,000 NĐT tham gia đầu tư nhập hộ chiếu-thẻ xanh

Tin tức đầu tư nước ngoài: Gần 40,000 Nhà đầu tư trên toàn thế giới tham gia đầu tư nhập hộ chiếu-thẻ xanh nước ngoài – Theo dữ liệu thống kê từ Các chương trình đầu tư Chính phủ, IMF và Ngân hàng Thế giới.

KHỐI CHÂU ÂU

Malta

2.101 số hộ chiếu cho NĐT được cấp

Căn cứ dụa vào Số liệu thống kê chi tiết về Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta (MIIP) có sẵn trong các báo cáo hàng năm về điều chỉnh của chương trình.

Trong tất cả các quốc tịch của thế giới theo các chương trình đầu tư, Malta thực hiện công việc báo cáo dữ liệu toàn diện và chính xác nhất.

Dữ liệu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 sẽ được cung cấp công khai vào tháng tới.

Cyprus

3.850 số hộ chiếu cho NĐT được cấp

Số liệu dựa vào Các quan chức tại Bộ Tài chính thông báo cho báo chí vào tháng 2 rằng đất nước đã phát hành 3.300 hộ chiếu theo CIP Síp.

Dữ liệu hoàn chỉnh cho phần còn lại của năm vẫn chưa có, nhưng trong vòng bốn năm qua, Síp đã thêm trung bình 62 “công dân kinh tế”/tháng, hay còn gọi phát hành số lượng trung bình 62 hộ chiếu Cyprus cho nhà đầu tư hàng tháng . Con số này tạo cơ sở cho giả thiết của chúng ta trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến nay.

THE CARIBBEAN

Antigua and Barbuda

3.022 số hộ chiếu cho NĐT được cấp

Số liệu dựa vào CIU của Antigua & Barbuda đã sử dụng để xuất bản báo cáo sáu tháng trên trang web của mình – một quy trình đã được thực hiện từ khi bắt đầu chương trình – nhưng đã ngừng xuất bản sau báo cáo sáu tháng đầu tiên của năm 2017.

Vào thời điểm đó, đã ghi nhận 2.322 công dân mới. Chúng tôi biết từ tuyên bố của Thủ tướng Gaston Browne rằng cuối nửa năm 2017 đã thấy khối lượng ứng dụng cho CIP của nước này cạn kiệt gần như hoàn toàn – do cắt giảm giá giữa các đối thủ trong năm đó – và chỉ nhận lại vào cuối năm khi Antigua thực hiện giá cắt giảm của riêng mình.

Trong việc xây dựng ước tính của chúng tôi, do đó, chúng tôi đã giả định rằng Antigua & Barbuda chỉ thêm khoảng 20 công dân mới trong nửa cuối năm 2017. Con số này sẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng nó không bị giảm sút nhiều.

Đến cuối quý II năm 2018, việc giảm giá của Antigua đã đưa khối lượng hồ sơ đầu tư trở lại mức bình thường hơn; Phát biểu trước Quốc hội vào tháng trước (nhưng vẫn chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu công khai) PM Browne tiết lộ chương trình đã nhận được 278 hồ sơ đầu tư từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay.

Xem xét khả năng có sẵn tại CIU nhờ vào các tháng còn trống trước đó, chúng tôi đã giả định rằng hầu hết các hồ sơ đầu tư đó sẽ được xử lý ngay bây giờ.

Dựa trên dữ liệu lịch sử, chúng tôi giả định “kích thước” trung bình của gia đình là 2,5 đối với H12018 (quy mô gia đình trung bình của Anigua CIP dao động từ 2,1 đến 3,5), khoảng 680 khi kế toán từ chối.

Dominica

6 – 10,000 công dân kinh tế

Dominica không thực hiện bất kỳ loại báo cáo thống kê nào về chương trình quốc tịch của mình, vì vậy chúng tôi phải phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, không ai có thể đưa ra con số chính xác.

Đầu tiên, chúng tôi lưu ý rằng người đứng đầu CIU của Dominica, Emmanuel Nanthan, đã tuyên bố vào tháng Tư năm nay rằng anh ta nhận được từ 1.500 đến 2.000 hồ sơ mỗi năm.

Tuy nhiên, khối lượng hồ sơ lớn như vậy là một hiện tượng gần đây ở Dominica. Chương trình, theo số liệu của IMF, chỉ đạt được mức đáng kể trong năm 2016.

Thứ hai, IMF, trong nhiệm vụ Điều IV của nó đến đảo, ghi lại CBI-biên nhận là% GDP. Quy mô tổng thể của nền kinh tế Dominica, hơn nữa, là một vấn đề của hồ sơ công cộng. Chúng tôi đã so sánh các khoản thu CBI bằng % GDP với GDP chính thức ở Dominica cho mỗi năm kể từ năm 2005 và đạt được một khoản đô la Mỹ cho tổng số biên nhận CBI.

Thứ ba, trong địa chỉ ngân sách hàng năm, Thủ tướng Chính phủ thường tiết lộ khoản đầu tư được nâng lên ở Dominica thông qua chương trình, nhưng không phải hàng năm. Hơn nữa, nó không rõ ràng bao nhiêu đã được nâng lên trong lệ phí và bao nhiêu trong, ví dụ, bất động sản.

Grenada

1,614 hồ sơ đầu tư

Trong số tất cả các chương trình Caribbean, Grenada thực hiện tốt nhất việc báo cáo dữ liệu thống kê, phát hành báo cáo về đơn đăng ký, phê duyệt, từ chối và số tiền hàng quý.

Kể từ khi bắt đầu chương trình, Grenada đã báo cáo số liệu mỗi quý, ngoại trừ quý IV năm 2017. Chúng tôi đã giả định số liệu ứng dụng cho quý đó tương tự như các quý liền kề trước và thành công.

Một số ít các cá nhân cũng nhận được quốc tịch tại Grenada trong những năm giữa 1996 và 2001, về những người không có dữ liệu.

( Nguồn: Imidaily)